Sportakkoord

Sportstichting Texel heeft zich opgeworpen om het sportakkoord “Texel in beweging” op te gaan pakken. In het sportakkoord ligt de focus op 3 speerpunten:

1.       Iedereen kan en mag meedoen
2.      Een actieve en gezonde leefstijl
3.      Vaardig in bewegen

Iedereen kan en mag meedoen richt zich erop dat er een leven lang plezier is in sporten en beweging ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.

Een actieve en gezonde leefstijl is van wezenlijk belang om te komen tot een goede gezonde basis om gezondheidsbeperkingen die kunnen ontstaan door een inactieve leefstijl te voorkomen. Het doel is om een gezonde en actieve leefstijl te promoten door een integrale aanpak.

Vaardig in beweging richt zich op de goede ontwikkeling van lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling en een goede psychische gezondheid in de eerste levensjaren. Spelen en bewegen is steeds minder vanzelfsprekend geworden voor kinderen in het dagelijks leven. Daarom is het van belang om bewegen zo veel mogelijk te integreren in de dagelijkse activiteiten van de kinderen en de jeugd. Denk hierbij aan The daily mile, 5 min beweegpauze of op de fiets naar school. Dit om er voor te zorgen dat een sportieve basis in houding, gedrag en vaardigheden ontstaat waar de jeugd en jongeren hun hele leven profijt van zal hebben.

Verenigingen, organisaties, trainers en professionals, iedereen zou kunnen aansluiten bij dit akkoord om samen in actie te komen om de maatschappelijke effecten te bereiken. In het akkoord worden belangrijke speerpunten en acties benoemd waar iedereen op Texel met elkaar aan kan werken zodat we een gezond en krachtige basis vormen om de speerpunten te kunnen bereiken. Iedereen kan zich kosteloos aansluiten. Dit is niet iets nieuws maar het samen doen en de krachten bundelen wel.