Jeugd 0-18 jaar

De Gemeente Texel vindt het belangrijk dat inwoners een gezonde en actieve leefstijl nastreven waarbinnen aandacht is voor sport en bewegen. Met name de jeugd moet de kans krijgen om kennis te maken met allerlei sport- en beweegactiviteiten. Uit onderzoek is gebleken dat in de invloed van sport en bewegen een positief effect heeft op de schoolprestaties van kinderen. Bovendien levert sporten een bijdrage aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Wat wordt er onder andere georganiseerd door de Sportstichting Texel:

* (Na-)schoolse sport en beweegactiviteiten op schoolpleinen in de dorpen
* Jeugdsportpas (kennismaking met diverse sportactiviteiten)
* Schoolvoetbaltoernooi
* Scholierenveldloop
* Texels Kampioenschap unihockey
* Texels Kampioenschap Panna
* Sport en beweegactiviteiten in de schoolvakanties
* Lekker in je Lijf