Ouderen 55+

Van de doelgroep senioren wordt verwacht dat ze steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Sporten en bewegen verhoogt de fitheid van de ouderen. Hierdoor kunnen ze langer zelfstandig thuis blijven wonen en hebben ze de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Bij ouderen die langer zelfstandig blijven wonen kan er ook sprake zijn van eenzaamheid. Sporten en bewegen kunnen een middel zijn de eenzaamheid te doorbreken.

Door de toenemende vergrijzing en ontgroening zal het aantal ouderen dat sport sterk toenemen. Vaak doen zij dit in ongeorganiseerd verband vanwegen de vrijblijvendheid, maar vooral ook omdat het traditionele sportaanbod niet aansluit bij hun wensen en behoeften. De hedendaagse ouderen zijn actief en vitaal en hebben andere wensen en behoeften dan 10 jaar geleden. Dit maakt ouderen een interessante "nieuwe" doelgroep voor sportaanbieders.

Naast de toenemende vergrijzing en eenzaamheid vindt er een stijging plaats van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Voor deze kwetsbare groep die niet kunnen deelnemen aan het regeliere sport- en beweegaanbod is bewegen erg belangrijk. Het draagt namelijk niet alleen bij aan de lichamelijke gezondheid, maar heeft ook een positieve invloed op de sociaalgeestelijke gezondheid.

Wat wordt er onder andere georganiseerd door de Sportstichting Texel:

* Keep Fit 1 (voorheen GALM, sportlessen met gevarieerd sport- en beweegaanbod) in diverse dorpen op Texel
* Keep Fit 2 (voorheen Senior fit lessen)
* Sociaal Vitaal (voorheen Bewegend ontspannen)
* Werelddansen
* Texels Kampioenschap Koersbal
* Fittesten
* Dynamic Tennis
* Sportkennismakings activiteiten
* Gezond Natuurwandelen
* Bewegen op Recept
* Mindful wandelen