Test resultaten

Physical activity readiness questionair: Par-Q

Een vragenlijst voor mensen tussen de 15 en 69 jaar

Het regelmatig uitvoeren van fysieke activiteiten is leuk en gezond. Steeds meer mensen worden actief. Meer actief worden is voor de meeste mensen veilig. Hoewel, sommige mensen wordt geadviseerd eerst hun (huis)arts te consulteren voordat zij actiever worden.

Indien u overweegt om veel actiever te worden dan u nu bent, beantwoord dan de volgende 7 vragen hieronder. Indien u in de leeftijd bent tussen de 15 en 69 jaar, geeft de PAR-Q aan wanneer u uw arts voor aanvang moet consulteren. Indien u ouder bent dan 69 jaar, en u niet lichamelijk actief bent, raadpleeg dan u arts voordat u actiever gaat worden.

Gebruik uw gezond berstand voor het beantwoorden van deze vragen. Lees de vragen eerst aandachtig door, beantwoord daarna eerlijk met Ja of Nee.

1.      Heeft een arts ooit gezegd dat u een hartprobleem heeft en dat u alleen fysieke inspanning op advies van een arts zou  mogen uitvoeren?                                                                                                                                                                   JA               -              Nee

2.      Heeft u pijn op de borst bij fysieke inspanning?                                                                                                                                            JA           -               Nee

3.      Heeft u in de afgelopen maand pijn op de borst gehad terwijl u geen fysieke inspanningen uitvoerde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              JA               -              Nee

4.      Verliest u wel eens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid of verliest u wel eens het bewustzijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JA               -              Nee

5.      Heeft u skelet- of gewrichtsproblemen (bijvoorbeeld aan rug of knie of heup) dat kan verergeren door een verandering in u fysieke activiteitspatroon?                                                                                                                                                                                                         JA           -              Nee

6.      Schrijft u arts op dit moment medicijnen voor (bijvoorbeeld plaspillen) in verband met bloeddruk of hartproblemen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                JA           -              Nee

7.      Bent u op de hoogte van andere redenen waarom u geen fysieke inspanningen zou mogen uitvoeren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JA               -              Nee

Indien u op een of meerdere vragen met JA heeft beantwoord

Consulteer uw arts voordat u begint met uw fysieke activiteiten of voordat u deze fitheidstest uitvoert. Vertel u arts over de PAR-Q en welke vragen u met Ja heeft beantwoord.

-         U mag alle activiteiten uitvoeren die u wilt. Indien u op een laag niveau begint en de activiteiten geleidelijk opvoert. Bespreek de activiteiten die u wilt uitvoeren met uw arts en volg zijn advies op.

-         Ga op zoek naar veilige bewegingsprogramma’s die op dit moment bij u in de buurt worden gegeven. (bijvoorbeeld Keep fit of sociaal vitaal)

Indien u alle vragen met nee heeft beantwoord:

Indien u eerlijk en naar waarheid alle vragen met nee heeft beantwoord, dan kunt u redelijk veilig aannemen dat u:

-         Kunt beginnen met actiever worden – begin rustig en bouw de activiteiten langzaam op. Dit is de makkelijkste en veiligste manier.

Laat uw fitheid testen. Dit is een uitstekende manier om uw algehele fitheid in kaart te brengen. Hierdoor kunt u ook het beste plannen welke activiteiten het best bij u passen. Het is aanbevolen dat u uw bloeddruk laat meten. Indien u bloeddruk boven de 144/94 is, consulteer dan uw arts voordat u iets actiever wordt. Wacht met actiever worden:

-         Indien u zich niet lekker voelt vanwege een tijdelijke ziekte zoals verkoudheid of koorts. Wacht dan liever tot u zich weer beter voelt.

-         Indien u zwanger bent – consulteer dan uw arts voordat u actiever gaat worden.

Resultaten testen:

Lichaamssamenstelling:

Als je taille omtrek groter is dan die van je heupen heb je een groter risico op hartziekten en diabetes type 2. Het risico is zelfs nog groter voor vrouwen met een tailleomtrek van 89 cm of meer en voor mannen met een tailleomtrek van 102 cm of meer. Meet met een meetlint de tailleomtrek. Deze meet je net boven de heupbotten.

Body mass index:

Dit is en waarde die indiceert of je een gezonde hoeveelheid lichaamsvet hebt. Deze bereken je door je lichaamsgewicht in kilogrammen te delen door je lichaamslengte in meters in het kwadraat. Dus als volgt: Lichaamsgewicht in kilogrammen/(lengte X lengte) 64kg/1.74x1.74= 64kg/3,0276= 21,13

Dan is de BMI in het voorbeeld dus 21,13 = dus een gezond gewicht. Zie tabel:

BMI waardes:

BMI:                                                                                              Status:

               Lager dan 18,5                                                             Ondergewicht

               18,5 – 24,9                                                                      Gezond gewicht

               25-29,9                                                                           Overgewicht

               Meer dan 30                                                                 Obesitas (gevaarlijk overgewicht)

Coopertest/ 2.4 km looptest:

Loop zo snel mogelijk een afstand van 2,4 km en meet over deze afstand je gelopen tijd.

Voor de looptest over 2.4 km is per leeftijdscategorie een score voor zowel mannen als vrouwen gemaakt. De resultaten ziet u hieronder weergegeven. Met in rood, geel, groen en paars, aangegeven, Rood = ver onder gemiddeld, geel = onder gemiddeld, groen =  gemiddeld en paars = boven gemiddeld.

Mannen:

Leeftijd:                       Ver onder gemiddeld                Onder gemiddeld                        Gemiddeld                 Boven gemiddeld

25 – 34:                        15 min of langer                          12.00 – 14.59min                         11.00 -11.59 min              Sneller dan 11  min

35 – 44:                        15 min of langer                          12.30 -14.59  min                        11.30 – 12.29 min           Sneller dan 11.30 min

45 – 54:                        15.30 of langer                             13.00  - 15.30 min                       12.00 - 12.59 min          Sneller dan 12.00 min

55 – 65:                        16.00 of langer                             13.30 – 15.59 min                       13.00 – 13.29 min          Sneller dan 13.00 min

65+                                17.00 of langer                             14.30 – 17.00 min                       14.00 – 14.29 min        Sneller dan 14.00 min

 

Vrouwen:

Leeftijd:                       Ver onder gemiddeld                Onder gemiddeld                        Gemiddeld                 Boven gemiddeld:

25-34                            16 min of langer                          13.01-15.59 min                          13.00 -13.30min               Sneller dan 13.00 min

35- 44                           16 min of langer                          14.00 – 15.59 min                       13.30 – 13.59min            Sneller dan 13.30 min

45- 54                           16.30 min of langer                    14.31 – 16.29 min                       14.00 – 14.30min            Sneller dan 14.00 min

55-64                            18.00 min of langer                    16.31 – 17.59 min                       16.00 – 16.30min            Sneller dan 16.00 min

65+                                20.00 min of langer                    18.01 – 19.59 min                       17.30 – 18.00min          Sneller dan 17.30 min

6 min wandeltest:

Een alternatieve test voor als je niet kan hardlopen is de 6 min wandeltest, zo ver mogelijke afstand wandelen in 6 min tijd. De normscore staat hieronder aangegeven. Loop je een afstand die verder is voor je leeftijd als hieronder aangegeven score je hoger dan gemiddeld. Loop je een mindere afstand dan score je onder gemiddeld en is het zaak om vaker te wandelen.

Mannen:                                                                        Vrouwen:

Leeftijd:               Afstand:                                            Leeftijd:               Afstand:

25-34:                  705 meter – 835 meter                25-34:                  640 meter – 755 meter

35-44:                  675 meter – 800 meter                35-44:                  605 meter – 725 meter

45 – 54:               640 meter – 765 meter                45-54:                  585 meter- 695 meter

55 – 64:               605 meter – 740 meter                55-64:                  555 meter- 661 meter

65+                       585 meter – 673 meter                65+                       525 meter – 628 meter

 

Push-up test:

Kom op handen en knieën zitten en strek dan de benen uit zodat je in ligsteun komt. Zak door de armen heen tot de kin of de neus de grond raakt. Druk je dan weer volledig op armkracht omhoog. Herhaal dit zo veel mogelijk achter elkaar. Mensen die net beginnen of nog nooit hebben opgedrukt mogen ook op de knieën de oefening uitvoeren omdat dit minder kracht kost voor de armen.

Armkracht de score wordt aangegeven met aantal herhalingen per leeftijdscategorie, score ver onder gemiddeld, onder gemiddeld, gemiddeld of boven gemiddeld.

Mannen:

Leeftijd:               Ver onder gemiddeld      Onder gemiddeld             Gemiddeld          Boven gemiddeld

25-34:                                9-14                                    15-25                              26-29                              29+

35-44:                                 5-12                                    13-19                             20-22                              22+

45-54:                                 2-8                                      9-14                             15-17                                17+

55-64:                                 2-5                                      6-10                              11-13                                13+

65+                                      0-5                                      6-9                              10-12                                12+

Vrouwen:

Leeftijd:               Ver onder gemiddeld      Onder gemiddeld             Gemiddeld          Boven gemiddeld

25-34:                                 8-12                                    13-17                               18-20                               20+

35-44:                                 7-11                                    12-16                               17-19                                19+

45-54:                                 5-9                                      10-13                            14-16                                16+

55-64:                                 2-6                                      6-8                                9-10                                10+

65+                                      0-4                                      5-7                                8-10                               10+

Sit-up test:

Kom op de rug liggen met de knieën gebogen en de voeten plat op de grond. Kom vanuit deze positie omhoog met het bovenlijf zodat het hoofd en de schouderbladen van de grond af zijn en de onderrug aangesloten blijft. Kom zo vaak als mogelijk is vanuit de liggende positie omhoog en ga weer liggen. Herhaal dit 1 minuut lang en tel het aantal volledige herhalingen.

De score van de sit-up test wordt aangegeven in aantal herhalingen in een minuut gehaald. De score wordt aangegeven in ver onder gemiddeld, onder gemiddeld, gemiddeld of boven gemiddeld.

Mannen:

Leeftijd:               Ver onder gemiddeld      Onder Gemiddeld            Gemiddeld          Boven gemiddeld

25-34:                                 15-25                                  25-43                             44-48                               49+

35-44:                                 12-20                                  20-39                            40-45                             46+

45-54:                                 10-18                                  19-34                             35-40                               41+

55-64:                                 8-15                                    16-29                             30-35                               36+

65+:                                    6-12                                    12-23                             24-29                                30+

Sit-up test:

Vrouwen:

Leeftijd:               Ver onder gemiddeld      Onder gemiddeld             Gemiddeld          Boven Gemiddeld:

25-34:                                 12-20                                  20-38                             39-42                              43+

35-44:                                 10-18                                  19-28                             29-32                              33+

45-54:                                 8-15                                    16-23                             24-27                              28+

55-64:                                 6-12                                    13-20                             21-24                              25+

65+:                                    4-8                                      9-11                                12-14                               15+

 

Lenigheidstest:

Hoe ver kun je reiken naar de tenen en daar voorbij:

Afstand wordt gemeten vanaf tape op de vloer zoals aangegeven. Een meetlint wordt op de grond bevestigd met een tape ter hoogte van 38cm. Daar achter kom je zitten met de benen gestrekt ter hoogte van deze tape. Reik nu zo ver mogelijk naar de enkels en verder en kijk hoever je reikt langs het meetlint voorbij de 38 cm of daarvoor.

Mannen:

Leeftijd:               Ver onder gemiddeld     Onder gemiddeld:           Gemiddeld          Boven gemiddeld:

25-34:                                 24-36                                  37-49                            50-53                              53+

35-44:                                 20-32                                  33-45                           46-48                              48+

45-54:                                 20-28                                  29-38                           39-44                              45+

55-64:                                 20-26                                  27-36                            37-42                              43+

65+                                      20-24                                  25-35                            36-40                              41+

Vrouwen:            Ver onder gemiddeld:       Onder Gemiddeld:          Gemiddeld:            Boven gemiddeld:

25-34:                                 28-38                                  39-52                               53-56                                 56+

35-44:                                 26-36                                  37-50                               51-54                                  55+

45-54:                                 24-34                                  35-48                             49-52                                  53+

55-64:                                 22-30                                  31-44                              45-48                                  49+

65+                                      20-28                                  29-37                            38-40                                  40+

 

Ontevreden over uw test resultaten? Scoort u onder gemiddeld? Wilt u ondanks een goede score toch meer weten over sport en bewegen op Texel en waar u eventueel terecht kunt? Neem vrijblijvend contact op met Sportstichting Texel, wij helpen u graag verder. 0222-313471 of info@sportstichtingtexel.nl