Vaardig in bewegen

Een leven lang sporten begint bij de jeugd, we zien door de verandering van de wereld dat jongeren en de jeugd steeds minder bewegen en motorische vaardigheden achteruit gaan. Dit willen we op Texel voorkomen. Om dit te voorkomen is her van belang on een leven lang te sporten en te bewegen. Hierin is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, kinderopvang, onderwijs, sport en beweegaanbieders en de gemeente.

1.       Kinderen gaan iedere dag bewegen en beter bewegen
a.       Bewegen als integraal onderdeel van het onderwijs
b.       Bewegen na school en werktijd en in de vakanties

2.       Meer kinderen voldoen aan de Norm Gezond Bewegen
a.       Elke dag bewegen!!
b.       Uitnodigende sport en beweegomgeving

3.       Kinderen en ouders zijn zich bewust van het belang van bewegen

4.       Extra aandacht voor de beweging van jonge kinderen (peuters en kleuters) en kinderen met een motorische achterstand
a.       Het verbeteren van motorische vaardigheden van kinderen van 2 tot en met 18 jaar
b.       Extra begeleiding van kinderen met lage motorische vaardigheden

5.       Zorgen voor een doorlopende sportieve ontwikkellijn van peuterzaal tot en met de middelbare school met aandacht voor plezier in het  ontwikkelen van motorische vaardigheden.

Acties hierbij zijn:

1.       Kleuren beweeg diploma gym
2.       30 min extra beweegpauze
3.       Gezond schoolplein
4.       Verlengde schooldag (sport activiteiten op en na school, jeugdsportpas)
5.       Georganiseerde sporten in de vakantie (break out, clinics, toernooien)
6.       MQ-Scan op school (2 meetmomenten op school per jaar)

​​​​​​​