Actieve en gezonde leefstijl 

Het moet vanzelfsprekend zijn dat iedereen dagelijks aan een actieve gezonde levensstijl werkt.

1.       Meer Texelaars voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
a.       Voorlichting over gezonde leefstijl, actieve leefstijl en gezond gedrag

2.       Een stijging van de sportdeelname in alle leeftijdsgroepen
a.       Het vergroten van de bekendheid van sport en bewegen en financiële regelingen

3.       Het sport en beweegaanbod is voor alle inwoners bereikbaar en toegankelijk
a.       Dagelijks aanbod voor iedereen van 0-100 jaar
b.       Bewegen op niveau

4.       Kinderen en ouders zijn zich bewust van een actieve leefstijl en gezond gedrag
a.       Gezonde schoolkantine
b.       Rookvrije sport omgeving
c.       Rookvrije generatie

5.       Verminderen van alcoholgebruik
a.       Gezonde sportkantine

6.       Verminderen van overgewicht bij kinderen, volwassenen en senioren
a.       Beweeginterventies voor iedereen die meer moeten bewegen vanwege gezondheidsredenen
b.       Lekker in je Life

Acties hierbij zijn:

1.       Bekendheid sport en bewegen op het eiland
2.       Voorlichting, gezondheid, actieve leefstijl, blessurepreventie, alcohol, roken etc.
3.       ACT-Texel (website voor het gratis aanbieden van sport en beweegactiviteiten)
4.       Gezonde sportkantine
5.       Rookvrije generatie/ Rookvrije sportomgeving / Rookvrije school
6.       Wandeluren
7.       Walking-sports of sporten aangepast voor ouderen

​​​​​​​