Iedereen kan en mag meedoen

Iedereen kan en mag meedoen richt zich erop dat er een leven lang plezier is in sporten en beweging ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.
 

1.       Meer en kwalitatief goed verenigingskader
a.       Kader samen benutten en samen werven
b.       Opleidingen, workshops, voor vrijwilligers, ouders, trainers, besturen

2.       Meer samenwerkingsverbanden rondom sport en bewegen
a.       Versterken van verbinding van verschillende clubs
b.       Samenwerking stimuleren tussen zorg, onderwijs en sportclubs
c.       Vormen van netwerken tussen de verschillende organisaties om te komen tot gezond beweegaanbod en delen van expertise

3.       Er is een veilig en gezond sportklimaat bij alle sport en beweegaanbieders
a.       Het stimuleren van sport en bewegen voor jong en oud in de openbare ruimte
b.       Veilige sport met goede begeleiding met een veilige omgeving en fysiek veilig sportaanbod
c.       Ongewenst gedrag voorkomen

4.       Meer beweegvriendelijke openbare ruimte
a.       Sportparken zijn meer openbaar
b.       Meer aanbod in de openbare ruimte zodat iedereen mee kan doen zowel jong als oud.

Acties hierbij zijn:

1.       Kader werven en benutten
2.       Opleiden sport specifiek
3.       Opleiden niet sport specifiek
4.       Buitensport en beweegvoorzieningen
5.       Beweegroutes
6.       Veilig sportklimaat