Gezonde Sportomgeving

Gepubliceerd op: 15 december 2022

Als sportvereniging speel je een belangrijke rol in het stimuleren van een gezonde(re) leefstijl, maar hoe besteed je hier aandacht aan? Wat zijn de voordelen om hier iets mee te doen? En.. hoe zorg je dat iedereen hier aan meedoet?

Sportverenigingen, stichtingen met een eigen kantine of sportaccommodatie zijn uitgenodigd in opdracht vanuit de Gemeente voor een advies gesprek over een Gezonde Sportomgeving.

De vier gemeenten in de Noordkop vinden het belangrijk dat kinderen gezond kunnen opgroeien. Om dit te verwezenlijken is het project “Gezond opgroeien in de Kop” gelanceerd. Eén van de ambities in dit akkoord is “Sport en Gezondheid”. Deze ambitie moet leiden tot een gezondere sportaccommodatie waarin kinderen rookvrij en gezond moeten kunnen groeien.

Tijdens dit advies gesprek, wat zal plaatsvinden op de eigen sportaccommodatie, zal er onder andere gesproken worden over of de club al op weg is naar een rookvrije generatie, of er al een alcoholbeleid NIX18 is en of er ook al naast alle aangeboden waren ook al gezonder eten en drinken wordt aangeboden.  Onderwerpen waar je als bestuurder mee te maken krijgt is verantwoord alcohol- en rookbeleid en gezondere voeding op de sportaccommodatie.

Daarnaast kan je als bestuurder zelf ook nog onderwerpen aanbrengen bijvoorbeeld over het verduurzamen van je accommodatie of over de hoge energie prijzen.

De gesprekken vinden plaats in januari of februari 2023 en zal worden geleid door de verenigingsadviseur van Team Sportservice Wilco Kenter samen met Connie Joling van Sportstichting Texel.

Heb je geen uitnodiging gekregen en wil je toch een adviesgesprek of wil je meer info? Stuur dan een mail naar connie@sportstichtingtexel.nl