Trimbaan in het bos komt terug

Gepubliceerd op: 17 november 2022

Een langgekoesterde wens van nogal wat Texelaars gaat waarschijnlijk volgend jaar in vervulling: de trimbaan in het bos komt terug. Sportstichting Texel omarmde het initiatief van een particuliere werkgroep om weer een vrij toegankelijke trimbaan in De Dennen te realiseren.

Voor de aanleg wordt een beroep gedaan op een aantal (Texelse) fondsen en instanties. De sportvoorziening in het bos is een van de vier sport- en beweegprojecten die binnen het projectplan ‘Texel, buiten in beweging’ aangelegd gaan worden.
Sportstichting Texel (SST) is uitvoerder van het gemeentelijke Sportakkoord Texel en in die rol aanjager van een flink aantal sport- en beweegactiviteiten. “Het doel van het Sportakkoord is de fysieke en mentale fitheid, sociale contacten en persoonlijke ontplooiing van Texelaars te versterken door sport en bewegen. De realisatie van een trimbaan is een van de speerpunten uit het akkoord”, licht voorzitter Gert Pansier toe. Het projectplan omhelst verder de aanleg van een beachvolleybal- /beachtennisveld in Den Burg, beweegroutes voor ouderen en mindermobiele inwoners in alle dorpen en een sport-/beweegvoorziening in De Tuunen. Voor de realisatie ging SST met hulp van intermediairs Robin Konijn en Louise van der Sluis op zoek naar financiering. Pansier: “Rond de zomer hadden we een sluitende begroting en nu kunnen we aan de slag met de uitvoering.” De helft van de benodigde € 260.000, - voor de vier projecten komt van LEADER Kop van Noord-Holland, het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het resterende bedrag van de Texelse fondsen Stichting Samen Een, STIFT, Rab-fonds, Texelfonds en Parochiële Caritas Instelling Texel. Gemeente Texel neemt het basisonderhoud en reparaties op zich.

Terugkeer trimbaan
Met name de terugkeer van een trimbaan in het bos, zorgde voor enthousiasme bij de Texelse fondsen. In overleg met Staatsbosbeheer, dat de komst van de trimbaan toejuicht, wordt een aantrekkelijke route uitgezet in de omgeving van ’t Turfveld. “Samen met Staatsbosbeheer, een toestellenspecialist en Wilma Tijsseling van de trimbaan-werkgroep hebben we de beoogde route gelopen en bekeken of de toestellen passen waar wij ze willen hebben. Dat wordt nu verder uitgewerkt.” De trimbaan wordt ongeveer 1,5 kilometer lang en is geschikt voor alle niveaus, van kinderen tot goed getrainde sporters. “Iedereen kan op zijn eigen niveau trainen of gewoon lekker in beweging zijn met het hele gezin.”

Toeristische voorzieningen
Een van de Texelse fondsen die bijdraagt, is STIFT, Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel. Zij ondersteunen binnen het totale projectplan de realisatie van de trimbaan en het beachvolleybal- /beachtennisveld, vanwege de meerwaarde voor het toerisme op Texel. Het STIFT-bestuur, zonder voorzitter Mark Poldner, tekende afgelopen vrijdag de uitvoeringsovereenkomst met het bestuur van Sportstichting Texel. Volgens waarnemend STIFT-voorzitter Marius Kikkert zijn de projecten mooie aanvullingen op de toeristische voorzieningen van Texel en bieden zij een duidelijke meerwaarde aan het sportieve aanbod voor toeristen op Texel.

Uitvoering
Sportstichting Texel streeft ernaar om de vier projecten in 2023 te realiseren. “De trimbaan willen we het liefst voor de zomer gebruiksklaar hebben.”