Informatie avonden voor Texels Sportkader

Gepubliceerd op: 29 april 2021

Het is al weer enige tijd geleden dat het Lokaal Sportakkoord “Sportakkoord Texel in Beweging” van kracht geworden is. Meerdere Texelse verenigingen en instanties hebben het sportakkoord ondertekend. Met dit Sportakkoord wil de Gemeente Texel bereiken dat iedereen op Texel nu en in de toekomst met plezier aan sport en bewegen kan deelnemen.

Om een leven lang te sporten en te bewegen is een veelzijdig, inspirerend en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod en een solide basis van sterke en vitale sport- en beweegaanbieders noodzakelijk. In het kader hiervan heeft de Sportstichting Texel op 2 maart een digitale bestuurdersbijeenkomst georganiseerd. Uit deze bijeenkomst met 18 verschillende verenigingen kwam onder andere naar voren dat er nogal wat verenigingen zijn die problemen hebben met het krijgen/behouden van voldoende gekwalificeerd kader.

Sportstichting Texel wil op donderdag 29 april van 19.30 uur tot 20.30 uur een inspiratieavond houden voor sporttechnisch kader wat op Texel woonachtig is. We willen deze personen uitnodigen om met ons te praten over de sport en wat men daar momenteel mee doet en wat men daar in de toekomst mee zouden willen doen. Ook zouden we graag willen horen wanneer men niet meer actief is in de sportwereld. Wat hiervan de reden is.

Daarnaast wil de Sportstichting Texel op donderdag 6 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur toekomstig sportkader (onder andere ALO-studenten, CIOS-studenten en ROC sport en bewegen-studenten) uitnodigen voor een gesprek. Ook hier willen we graag praten over wat hun toekomstplannen zijn en of ze wat zouden kunnen betekenen voor verenigingen.

Mocht je hierover willen meepraten dan kan je je aanmelden via de mail: connie@sportstichtingtexel.nl