Inloopochtend Sportstichting over ‘Bewegen Op Recept’

Gepubliceerd op: 08 september 2022

Voor nogal wat Texelaars is het niet eenvoudig om te starten met bewegen: de drempel om naar een sportclub of sportschool te stappen ligt voor hen hoog. Sportstichting Texel (SST) organiseert op zaterdag 17 september een inloopochtend voor organisaties uit de (beweeg)zorg en beweegaanbieders om via betere samenwerking deze groep in beweging te krijgen.

Als je moet revalideren na een blessure of ziektebeeld of meer moet bewegen vanwege zwaarlijvigheid of psychische problemen is de stap om zelf het initiatief te nemen om naar een sportclub of sportschool te gaan vaak groot. In veel gevallen te groot. Nogal wat mensen hebben daarbij begeleiding of een steuntje in de rug nodig. En juist op dat vlak is volgens Sportstichting Texel nog veel winst te behalen. Vooral in de afstemming tussen eerstelijnszorg en de beweegaanbieders. Wat levert samenwerking op en waarom heb je elkaar nodig?

Het thema van de inloopochtend is ‘Verbinding’. Om Texelaars in beweging te krijgen, is volgens de Sportstichting een bredere samenwerking nodig tussen onderwijs, maatschappelijke organisaties, eerstelijnszorg, gemeente en sportclubs. Het is volgens SST belangrijk om te kijken waar vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

SST ziet betere samenwerking als een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat meer Texelaars aan de beweegnorm gaan voldoen en dat mensen van trainingsgroepen bij fysiotherapeuten via de beweegcoaches van de stichting kunnen doorstromen naar de Texelse clubs en sportscholen.

Het concept Bewegen op Recept (BOR) wordt op de inloopochtend verder toegelicht door Fysioteam Texel. Samen met de Sportstichting heeft de praktijk een initiatief opgezet, waarbij deelnemers vanuit een revalidatietraject bij de fysio doorstromen naar trainingsgroepen die worden begeleid door beweegcoaches van de sportstichting, als tussenstap naar het brede sportaanbod op Texel.

Ook geeft Fysioteam Texel een demonstratie van meet- en testapparatuur om de algehele conditie en gezondheid van (beginnend) sporters te meten. Deze nulmeting kan dan als basis dienen voor een trainingsschema op maat. Dat is niet alleen bestemd voor Texelaars die een revalidatietraject ingaan, maar zeker ook voor sporters die gerichter en efficiënter willen gaan trainen.

De inloopochtend is op zaterdag 17 september in het Sportcafé van Sporthal TXL aan de Emmalaan in Den Burg en begint om 10.00 uur. Organisaties of personen die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag aanwezig willen zijn, kunnen contact opnemen met Sportstichting Texel via buurtsportcoach@sportstichtingtexel.nl of met Connie Joling, tel. 06-23437377.