Jeugdsportpas

Met de Jeugdsportpas wil de Sportstichting Texel een gestructureerd sportkennismakingsprogramma aanbieden aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van alle basisscholen op Texel en 1e klas middelbaar onderwijs. Doel van de kennismaking is kinderen een zo breed mogelijke sportoriëntatie aan te bieden en de drempel naar de sport te verlagen.

Om wat bewust voor een sport te kiezen moeten kinderen de kans krijgen uit te zoeken wat ze echt leuk vinden en welke sport ze willen beoefenen.

Een Jeugdsportpas is een pas waarmee een kind (basisschool groep 6, 7 en 8 en 1e klas middelbaar onderwijs) bij een deelnemende sportvereniging een kennismakingscursus kan volgen. Deze cursus bestaat meestal uit 4 lessen van één uur (of 45 minuten).
Per jaar zullen er twee periodes komen waarin de Jeugdsportpas van kracht zal zijn. Voorafgaande aan de periode zal er op de basisscholen een korte uitleg worden gegeven door de Sportstichting Texel aan de kinderen over het project en over de sporten die centraal staan tijdens de periode.

Deelname is gratis, dit komt mede doordat de Gemeente Texel een lokaal Sportakkoord heeft ondertekend. Het Sportakkoord heeft als doel dat iedereen op Texel zonder drempels en met plezier kan meedoen met sport en bewegen.
Kinderen mogen na afloop van de kennismakingslessen natuurlijk lid worden van de club, maar dat is niet het doel op zich.

Verenigingen die mee willen doen met de Jeugdsportpas, ontvangen een vergoeding van minimaal €80,- (voor 4 aangeboden lessen of in overleg kan de vergoeding hiervan afwijken). 

Sporten waar je in november en december 2023 aan mee kunnen doen. 

* Handboogschieten in Oudeschild, in sportzaal 't Skiltje
* Gym in Oosterend in sportzaal van de Bijenkorf
* Atletiek in Den Burg in de TXL sporthal of op de atletiekbaan (Sportpark Zuid)
* Streetdance in Den Burg in de Ouwe Ulo aan de Wilhelminalaan
* Karate in Den Burg in de TXL sporthal