Positieve gezondheid

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Een coalitie van inwoners, gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere partijen heeft de handen in 2016 inéén geslagen om te werken aan meer gezondheid voor álle Texelaars. Sportstichting Texel heeft zich aangesloten bij deze coalitie. In 2022 is de coalitie Positieve Gezondheid onder de formele naam Coöperatie Kern Gezond Texel Coöperatie Kern Gezond Texel verder gegaan.