DE beweeg- EN sPORTcoaches

Rosa Vonk en Kars Zeinstra zijn vanaf 1 april 2019 in dienst bij de Sportstichting. Zij zetten zich als sport- en beweegcoach, in samenwerking met de combinatiefunctionaris, in om sportactiviteiten op Texel te stimuleren. Het doel is om Texelaars van alle leeftijden op een plezierige manier aan het bewegen te krijgen.

De taken van de sport- en beweegcoaches zijn het organiseren van sport- en beweegactiviteiten, en het verbinden van aanbieders van sporten en bewegen met andere sectoren, zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. 

De sport- en beweegcoaches zoeken de samenwerking op met verenigingen, scholen en vakleerkrachten en proberen zo een brug te slaan naar andere organisaties die zich bezighouden met bewegen en gezond leven.

Heb je een vraag voor de sport- en beweegcoaches? 
Stuur je bericht via e-mail naar buurtsportcoach@sportstichtingtexel.nl